Kategorie studijních oborů/specializací

Kód oboru vzdělávání Název oboru vzdělávání
79 Obecná příprava
67 Sociální vědy
73 Filologické vědy
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
15 Biologické obory
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
11 Matematické obory
18 Informatické obory
35 Architektura
31 Textilní výroba a oděvnictví
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
13 Geografické obory
81 Teorie a dějiny umění
64 Podnikání v oborech, odvětví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
63 Ekonomika a administrativa
71 Obory z oblasti historie
77 Obory z oblasti psychologie
16 Ekologie a ochrana životního prostředí
61 Filozofie, teologie
78 Obecně odborná příprava
74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport
69 Osobní a provozní služby
28 Technická chemie a chemie silikátů
17 Fyzikální obory
51 Lékařské vědy
41 Zemědělství a lesnictví
14 Chemické obory
39 Speciální a interdisciplinární obory
82 Umění a užité umění
23 Strojírenství a strojírenská výroba
12 Geologické obory
66 Obchod
53 Zdravotnictví
62 Ekonomie