Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Strojírenství a strojírenská výroba

» Kategorie studijních oborů/specializací
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace, forma, jazyk Forma studia Jazyk výuky
Stroje a zařízení - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 10) Doktorský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Stroje a zařízení - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 10) Doktorský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Konstrukce strojů a zařízení   (1 - 12) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Mechanical Engineering - Manufacturing Systems and Processes   (1 - ANG-ASR) Navazující, Prezenční, Angličtina Prezenční Angličtina
Mechanical Engineering - Manufacturing Systems and Processes   (1 - ANG_16) Navazující, Prezenční, Angličtina Prezenční Angličtina
Materiály a technologie - Materiály a technologie   (1 - 2020) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Mechatronika - Mechatronika   (1 - 2019) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Mechatronika - Mechatronika   (1 - 2022) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojní inženýrství   (1 - 1) Bakalářský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojní inženýrství   (1 - 1) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojírenská technologie - Strojírenská technologie   (1 - 10) Doktorský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojírenská technologie - Strojírenská technologie   (1 - 10) Doktorský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Strojírenská technologie a materiály   (1 - 12) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 10) Doktorský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 10) Doktorský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Strojní inženýrství - Výrobní systémy a procesy   (1 - 16) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština