Seznam studijních plánů pro zvolený obor vzdělávání: Ekonomie

» Kategorie studijních oborů/specializací
Studijní program - Studijní plán (Etapa - Verze) Stupeň získané kvalifikace, forma, jazyk Forma studia Jazyk výuky
Ekonomika a management - Ekonomika a management mezinárodního obchodu   (1 - 2013) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Podniková ekonomika - Management podnikových procesů   (1 - 2018) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Podniková ekonomika - Management služeb   (1 - 2018) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Podniková ekonomika - Management výroby   (1 - 2018) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2013) Bakalářský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Systémové inženýrství a informatika - Manažerská informatika   (1 - 2015) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2014) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Podniková ekonomika   (1 - 2014K) Navazující, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština
Hospodářská politika a správa - Regionální studia   (1 - 2013) Navazující, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2013) Doktorský, Prezenční, Čeština Prezenční Čeština
Ekonomika a management - Řízení a ekonomika podniku   (1 - 2013) Doktorský, Kombinovaná, Čeština Kombinovaná Čeština