Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Architektura a urbanismus (B3501)
Studijní obor / Specializace Architektura (3501R002/0 - 1)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů 240
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 774 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent má základy v praktickém navrhování i v dějinách a teorii architektury. Má základní přehled o navrhování stavebních konstrukcí, stavitelství a technických systémech budov. Je schopen praktické činnosti a dalšího rozvoje. Čtyřletý bakalářský studijní program je Českou komorou architektů pokládán za uznané vzdělání. Absolvent tohoto programu může po splnění předepsané doby praxe v délce pěti let požádat o autorizaci v ČKA.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 240 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce, § 7 zákona č. 360/1992 Sb.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Čtyřletý bakalářský studijní program je Českou komorou architektů pokládán za příbuzné vzdělání. Autorizovaný architekt. Absolvent tohoto programu může po získání příslušné doby praxe žádat o autorizaci ČKA.
Garant oboru / specializace Suchomel Jiří, prof. Ing. arch. akad. arch.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KUM/VA1 Výtvarný ateliér 1 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KPS/US1 Úvod do stavitelství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KAR/UA1 Úvod do architektury 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KUM/TD Tvůrčí dílna Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KAR/AA1 Architektonický ateliér 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMA/MAT Matematika Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/DD1 Dějiny a teorie designu 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KAR/UA2 Úvod do architektury 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KPS/UM Úvod do materiálů Čeština Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KAR/AA2 Architektonický ateliér 2 Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMA/DG2*A Deskriptivní geometrie 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUM/VA2 Výtvarný ateliér 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KPS/US2 Úvod do stavitelství 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KDA/DUA3 Dějiny umění a architektury 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KAR/CAD1 CAD 1 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KNK/SG Stavební geologie a geotechnika Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KNK/PA1 Profesionální angličtina 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KPS/ST1 Stavitelství 1 Čeština Angličtina 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KNK/STA1 Statika stavebních konstrukcí 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KDA/TA1 Teorie architektury 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KAR/AA3 Architektonický ateliér 3 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KUM/VA3 Výtvarný ateliér 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KNK/AS1 Aplikovaná statika ve stavebnictví 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KUM/VYP1 Výtvarné projekty 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KDA/SU1 Současné umění 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KDA/DUA4 Dějiny umění a architektury 4 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KNK/PA2 Profesionální angličtina 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KAR/CAD2 CAD 2 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPS/ST2 Stavitelství 2 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KDA/TA2 Teorie architektury 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KNK/STA2 Statika stavebních konstrukcí 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KUM/VA4 Výtvarný ateliér 4 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KAR/AA4 Architektonický ateliér 4 Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KNK/AS2 Aplikovaná statika ve stavebnictví 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KUM/VYP2 Výtvarné projekty 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KDA/SA1 Současná architektura 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPS/ST3 Stavitelství 3 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KDA/TA3 Teorie architektury 3 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KNK/KK1 Kovové a dřevěné konstrukce 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KDA/DUA5 Dějiny umění a architektury 5 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KDA/SA2 Současná architektura 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KNK/PPA1 Prezentace projektů v anglickém jazyce 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KAR/AA5 Architektonický ateliér 5 Čeština 10 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KPS/TZB1 Technická zařízení budov 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KNK/BK1 Betonovéa zděné konstrukce 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KUM/VA5 Výtvarný ateliér 5 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KDA/POE Poetika výtvarného umění a architektury Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KUR/SM1 Stavba měst 1 Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KPS/TZB2 Technická zařízení budov 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KNK/KK2 Kovové a dřevěné konstrukce 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KPS/ST4 Stavitelství 4 Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KDA/DUA6 Dějiny umění a architektury 6 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KNK/PPA2 Prezentace projektů v anglickém jazyce 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KDA/TA4 Teorie architektury 4 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KAR/AA6 Architektonický ateliér 6 Čeština 8 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KNK/BK2 Betonové konstrukce 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KDA/SU2 Současné umění 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KDA/US Úvod do socilogie Čeština 1  
B Povinně volitelný 3 Letní KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KAR/WB Workshop - letní škola Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Letní KUM/VA6 Výtvarný ateliér 6 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 4 - KPS/RS Realizace staveb Čeština 3  
B Povinně volitelný 4 - KUR/BP Balakářská práce Čeština 30  
B Povinně volitelný 4 - KUR/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 4 - KAR/BP Balakářská práce Čeština 30  
A Povinný 4 Zimní KDA/SA3 Současná architektura 3 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 4 Zimní KPS/SF2 Stavební fyzika 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 4 Zimní KDA/SU3 Současné umění 3 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 4 Zimní KUR/SM2 Stavba měst 2 Čeština 2  
A Povinný 4 Zimní KDA/PP Teorie a historie ochrany památek Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 4 Zimní KAR/AA7 Architektonický ateliér 7 - konstrukční projekt Čeština 16  
A Povinný 4 Zimní KDA/DA7 Moderní a současná architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 4 Zimní KUM/VA7 Výtvarný ateliér 7 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 4 Zimní KPS/TZB3 Technická zařízení budov 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KAR/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
C Volitelný - Zimní KNK/AZ1 Angličtina pro začátečníky 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KNK/PF1 Profesionální francouzština 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 1 Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KNK/AZ2 Angličtina pro začátečníky 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KNK/PF2 Profesionální francouzština 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 2 Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům