Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Učitelství pro základní školy (N7503)
Studijní obor / Specializace Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (7503T/0 - 15)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr (7)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Cílem studia je získání a rozvoj odborných pedagogických a psychologických znalostí, schopností a dovedností, nácvik vyucovacích strategií a rozvoj koncipování a programování vzdelávacích situací.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditu ve skladbe predmetu predepsané studijním plánem, státní záverecná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zameren na získání teoretických poznatku, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvurcí cinnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Učitel druhého stupně základní školy
Garant oboru / specializace Urbánek Petr, doc. PaedDr. Dr.

Seznam plánů oborů, které lze volit v kombinaci s vybraným oborem

Vyberte kombinaci, kterou chcete zobrazit.

Název studijního oboru / specializace (kód oboru, Etapa a Verze studijního plánu)
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 15), Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 15)
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 15),
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 15), Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 15),
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 15), Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 15),
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 15),
Vybrat kombinaci Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19), Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy (7503T023/0 - 1 - 15), Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy (7503T114/0 - 1 - 19)
Vybrat kombinaci Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základní školy (7503T045/0 - 1 - 15), Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy (7503T009/0 - 1 - 19)