Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Podniková ekonomika (N0413A050007)
Studijní obor / Specializace Marketing a mezinárodní obchod (N0413A050007MO/15 - 2018)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Studijní program Podniková ekonomika vychovává vysokoškolsky vzdělaného odborníka pro střední a vyšší úrovně řízení, který chápe souvislosti podnikových procesů, přičemž je mu umožněno zaměřit se pomocí povinných a povinně volitelných specializačních předmětů na určité oblasti podnikových činností. Teoretickou základnou pro podnikovou ekonomiku na magisterské úrovni studia je pokročilá mikroekonomie. Na tu navazují profilující předměty z oblasti podnikového managementu a marketingu. Součástí povinných předmětů jsou i předměty zaměřené na metodologickou přípravu a vlastní zpracování diplomové práce. Prostřednictvím volitelných předmětů může student rozvíjet především jazykové kompetence, které získal na předchozím stupni studia.
Specifické požadavky pro přijetí nespecifikováno
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Obecná pravidla pro uznání předchozího vzdělání
Kvalifikační požadavky a předpisy nespecifikováno
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady nespecifikováno
Garant oboru / specializace Žižka Miroslav, prof. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KMG/MVA Marketingový výzkum a analýza dat Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KPE/SM Strategický management Angličtina 4  
A Povinný 1 Zimní KFÚ/MUC Manažerské účetnictví Čeština Angličtina 4  
A Povinný 1 Zimní KMG/EUMO EU a mezinárodní obchod Čeština 4  
A Povinný 1 Zimní KEK/MI2PE Mikroekonomie II Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní KMA/ZOI Zabezpečení obchodních informací Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/A1GH Jazyk I - Angličtina 7 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFÚ/PRMO Právo mezinárodního obchodu Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/N2EH Jazyk II - Němčina 5 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/C2GH Jazyk II - Čeština 5 Angličtina 3  
C Volitelný 1 Zimní KTV/TV1-E Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Zimní KVM/STR Strojírenství Čeština Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Zimní KCJ/NE2A Němčina s certifikátem II Čeština 4  
C Volitelný 1 Zimní KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Čeština 4  
C Volitelný 1 Zimní KMI/TXV Textilní vlákna Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Zimní KCH/UBIO Úvod do bioinženýrství Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMG/KOF Firemní komunikace Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie  (*) Čeština 0  
A Povinný 1 Letní KMG/IM Inovativní marketing Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KPE/KMM Kvantitativní metody v managementu Čeština Angličtina 4  
A Povinný 1 Letní KFÚ/FIR Finanční řízení podniku Čeština Angličtina 4  
A Povinný 1 Letní KEK/MA2PE Makroekonomie II Čeština Angličtina 5  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/C2HH Jazyk II - Čeština 6 Angličtina 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KFÚ/EOP Evropské obchodní právo Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KIN/UMMT Úvod do multimediálních technologií Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KMG/RM Regionální marketing Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KEK/DET Dějiny ekonomických teorií Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/A1HH Jazyk I - Angličtina 8 Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KMG/OMS Online marketing a sociální sítě Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/N2FH Jazyk II - Němčina 6 Čeština 3  
C Volitelný 1 Letní KPE/SUP Start-up - podnikání a podnikavost Čeština 4  
C Volitelný 1 Letní KTV/TV2-E Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Letní KCH/BMA Biomateriály pro medicínské aplikace Čeština 6  
C Volitelný 1 Letní KCJ/NE2B Němčina s certifikátem II Čeština 4  
C Volitelný 1 Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 1 Letní NTI/USTN Úvod do studia nanomateriálů Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KFÚ/DDP Daně a daňová praxe Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Zimní KMG/MZN Marketing značky Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KPE/MI Management inovací Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/GIP Globalozační a integrační procesy Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/D1MO Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/BUI Business Intelligence Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/D1MO Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/N2GH Jazyk II - Němčina 7 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/D1MO Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFÚ/VF Veřejné finance Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFÚ/S1 Diplomový seminář I Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/S1 Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/D1MO Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KFÚ/D1MO Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/S1 Diplomový seminář I Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A1IH Jazyk I - Angličtina 9 Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/SOD Společenská odpovědnost firem Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/D1MO Diplomová práce I Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/C2IH Jazyk II - Čeština 7 Angličtina 3  
C Volitelný 2 Zimní KEK/HP2 Hospodářská politika II Čeština 6  
C Volitelný 2 Zimní KDE/VYF Vysocefunkční textilie Čeština Angličtina 4  
C Volitelný 2 Zimní KCJ/NE2C Němčina s certifikátem II Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KMG/MOP Mezinárodní obchodní prostředí Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KPE/APR Aktuální právní problematika Čeština Angličtina 3  
A Povinný 2 Letní KMG/SZMO Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština Angličtina 0  
A Povinný 2 Letní KPE/POP Podnikatelské prostředí Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/D2MO Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/KEU Komparace ekonomik EU Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/D2MO Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KFÚ/D2MO Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/HRM Human Resource Management in Business Environment Angličtina 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/REK Reklama Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/D2MO Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/S2 Diplomový seminář II Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/S2 Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/D2MO Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KFÚ/S2 Diplomový seminář II Čeština Angličtina 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/D2MO Diplomová práce II Čeština Angličtina 12  
C Volitelný 2 Letní KMI/TEN Textile Engineering Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný 2 Letní KFL/EBIO Etika pro bioinženýrství Čeština 3  
C Volitelný 2 Letní KPE/NLS2 Navrhování logistických systémů v prostředí dynamické simulace Čeština 2  
C Volitelný - - KMG/PSZ Pracovní stáž v zahraničí Čeština 10