Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Design (B8208)
Studijní obor / Specializace Design prostředí (8206R123/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 4 roky
Počet ECTS kreditů 240
Udělovaná kvalifikace Bakalář umění (1)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent je osobnost, která je schopná řešit tvůrčí problémy ležící například mezi uměním a společenským postojem, kulturní zodpovědností a technologickým rozvojem. Musí dokázat vidět projekt ve specifickém prostředí, v kulturních i sociálních souvislostech a být schopen i ve velkém prostorovém měřítku pracovat s detailem, Uplatňuje se nejen v interdisciplinárních týmech, ale také jako samostatný nezávislý tvůrce.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 240 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je osobnost, která je schopná řešit tvůrčí problémy ležící například mezi uměním a společenským postojem, kulturní zodpovědností a technologickým rozvojem. Musí dokázat vidět projekt ve specifickém prostředí, v kulturních i sociálních souvislostech a být schopen i ve velkém prostorovém měřítku pracovat s detailem, Uplatňuje se nejen v interdisciplinárních týmech, ale také jako samostatný nezávislý tvůrce.
Garant oboru / specializace Stolín Jan, doc. M.A.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KUM/SKR Skriptování Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/SU1 Současné umění 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/GP1 Grafické programy 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/A1 Atelier 1 Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/ZMU1 Základy moderního umění 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KDA/DUA1 Dějiny umění a architektury 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KUM/TD Tvůrčí dílna Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/ZTK1 Základy technického kreslení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/EX Exkurze Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUM/A2 Atelier 2 Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/ZLR*A Základy logického řízení Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KDA/ZMU2 Základy moderního umění 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KDA/DUA2 Dějiny umění a architektury 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUM/GP2 Grafické programy 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KUM/SU2 Současné umění 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KUM/ZTK2 Základy technického kreslení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KUM/GD Grafický design Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUR/SM1 Stavba měst 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KDA/DU3 Dějiny umění a architektury 3 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KUM/MOD1 Modelování - výroba modelů Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KUM/A3 Atelier 3 Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KUM/SU3 Současné umění 3 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/UVP1 Veřejný prostor 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/GP3 Grafické programy 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KUM/GP4 Grafické programy 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KUM/RE Rétorika Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KUM/A4 Atelier 4 Čeština 16 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KUM/UVP2 Veřejný prostor 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KUM/MOD2 Modelování - výroba modelů Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KDA/DU4 Dějiny umění a architektury 4 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KUM/SU4 Současné umění 4 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KUR/SM2 Stavba měst 2 Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KUM/RR Rozšířená realita Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KUM/A5 Atelier 5 Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KUM/CJP1 Co je podnikání Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KUM/SU5 Současné umění 5 Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KUM/KK1 Kulturní krajina 1 Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KDA/DMD1 Dějiy městského designu 1 Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KUM/SK Společnost a kultura Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KUM/A6 Atelier 6 Čeština 14 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KUM/RN Rozšířené navrhování Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KDA/DD2 Dějiny a teorie designu 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KUM/KK2 Kulturní krajina 1 Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KUM/SU6 Současné umění 6 Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KUM/CJP2 Co je podnikání Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KDA/DMD2 Dějiy městského designu 1 Čeština 3  
A Povinný 4 Zimní KUM/PRX Praxe Čeština 30  
A Povinný 4 Letní KUM/BP Bakalářská práce Čeština 30  
B Povinně volitelný - Zimní KPS/US1 Úvod do stavitelství Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KDA/IA Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 1 Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KDA/POE Poetika výtvarného umění a architektury Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KDA/DA7 Moderní a současná architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KDA/OK Otevřený kurz - Česká architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KDA/IA2 Kapitoly z dějin mimoevropské architektury 2 Angličtina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KPS/US2 Úvod do stavitelství 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům