Seznam předmětů pro zvolený obor vzdělávání: Obecná příprava

Kód předmětu Název předmětu
Kód předmětu Název předmětu Semestr Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
CDV/IKC1 Intenzivní kurz češtiny
CDV/IKC1 Intenzivní kurz češtiny Zimní Čeština 6  
CDV/IKC2 Intenzivní kurz češtiny
CDV/IKC2 Intenzivní kurz češtiny Letní Čeština 6  
DFT/PBA Proseminář k bakalářské práci
DFT/PBA Proseminář k bakalářské práci Letní Čeština 2  
KFY/MECE Mechanika
KFY/MECE Mechanika Zimní a letní Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KFY/UFY Úvod do studia fyziky
KFY/UFY Úvod do studia fyziky Zimní a letní Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
KMI/PPS Principy partnerské spolupráce
KMI/PPS Principy partnerské spolupráce Zimní a letní Čeština 3