Předmět: Číslicová elektronika

« Zpět
Název předmětu Číslicová elektronika
Kód předmětu ITE/CIE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Novák Ondřej, prof. Ing. CSc.
  • Rozkovec Martin, Ing. Ph.D.
  • Jeníček Jiří, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1) Zpracování signálů v číslicových obvodech 2) Booleova algebra 3) Minimalizace log. výrazů 4) Realizace kombinačních obvodů 5) Klopné obvody (RS, JK, D, T) 6) Návrh sekvenčních log. systémů 7) Čítače a paměti 8) Specializované obvody a automaty 9) Zákaznické obvody 10) D-A převodníky 11) A-D převodníky 12) Charakteristiky číslicových obvodů 13) Obvodové vlastnosti různých technologií 14) konzultace Cvičení 1. Měření základních vlastností číslicových obvodů 2. Číselné soustavy (seminář) 3. Kombinační obvody (optimalizace návrhu - seminář) 4. Seznámení s návrhovým prostředím Xilinx Project Navigator 5. Realizace kombinačních obvodů pomocí hradel multiplexorů a dekodérů 6. Klopné obvody - RS, D, JK 7. Návrh synchronních sekvenčních obvodů - seminář 8. Návrh a realizace automatu pomocí Xilinx Project Navigatoru 9. Aritmetické obvody: sčítačka, násobička 10. Kombinační obvody a automaty realizované pomocí CPLD 11. Práce na samostatné úloze - využití CPLD 12. Práce na samostatné úloze - využití CPLD 13. A-D a D-A převodníky experimentální ověření vlastností 14. Zápočet

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do problematiky základních logických obvodů a číslicové elektroniky. Studenti se seznámí s vlastnostmi základních integrovaných obvodů, s návrhem a implementací logických systémů a získají znalosti o moderních programovatelných obvodech tvořících základ počítačových a řídících systémů.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Předpokládá se znalost látky z předmětu Číslicové počítače.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Aktivní účast na laboratorních praktikách, zápočet, souhrnná zkouška. Matematika v rozsahu studijního programu předchozích semestrů, elektrické obvody
Doporučená literatura
  • Horowitz - Hill. The art of electronics.. Cambridge University Press, 1991.
  • KUBÁTOVÁ, BLAŽEK. Logické systémy - cvičení. skriptum FEL ČVUT, 1996.
  • Novák, Doležal, Nouza, Kolář. Elektronika. Skriptum TU Liberec, 2001.
  • STOREY. Electronics and system approach.. Addison-Eesley publishing comp., 1992.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní