Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Elektrotechnika a informatika (B2612)
Studijní obor / Specializace Elektronické informační a řídicí systémy (2612R011/90 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Studijní obor je určen pro studenty se zájmem o techniku, informatiku, automatické řízení a s tím související oblasti. Absolvent je schopen praktické činnosti a dalšího rozvoje.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Provozní inženýr, technolog, programátor.
Garant oboru / specializace Tůma Libor, doc. Ing. CSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFL/PKM*M Principy kritického myšlení Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMA/ULA Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní MTI/UDI Úvod do inženýrství Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/CIP Číslicové počítače Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní ITE/DOK Technická dokumentace Čeština 3  
A Povinný 1 Zimní MTI/ZLR Základy logického řízení Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1 Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/ZSR Základy spojitého řízení Čeština 5  
A Povinný 1 Letní MTI/ELO Elektrické obvody Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KFY/FY1*M Fyzika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KFY/FLM Fyzikální laboratoře Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní MTI/PRG Programování Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2 Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KMA/MA3*M Matematika III Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní MTI/PPR Prostředky pro programování Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní NTI/MEC Mechanika Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KFY/FY2*M Fyzika 2 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/PRJ1 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní ITE/PRJ1 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/PRJ1 Projekt Čeština 5  
A Povinný 2 Letní MTI/GDA Grafické a databázové aplikace Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní MTI/AEL Analogová elektronika Čeština 5  
A Povinný 2 Letní MTI/MT1 Měřicí technika I. Čeština 4  
A Povinný 2 Letní MTI/PAR Prostředky automatického řízení Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KFY/FY3*M Fyzika 3 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/PRJ2 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/PRJ2 Projekt Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PRJ2 Projekt Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní MTI/EVC Elektrické výkonové členy Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní MTI/MT2 Měřicí technika II. Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní MTI/SDS Simulace dynamických systémů Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní ITE/CIE Číslicová elektronika Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní MTI/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/BP1 Bakalářská práce Čeština 5  
A Povinný 3 Letní MTI/ZRO Základy robotiky Čeština 5  
A Povinný 3 Letní ITE/EZA Elektronická zařízení Čeština 5  
A Povinný 3 Letní MTI/BS Bakalářský seminář Čeština 3  
A Povinný 3 Letní MTI/CMS Číslicové měřicí systémy Čeština 5  
A Povinný 3 Letní MTI/PMP Počítače a mikropočítače Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní MTI/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní ITE/BP2 Bakalářská práce Čeština 7  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/BP2 Bakalářská práce Čeština 7