Předmět: Projektové řízení

« Zpět
Název předmětu Projektové řízení
Kód předmětu KIN/PRM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Semerádová Tereza, Mgr. Ph.D.
 • Puhalová Eva, Ing.
 • Myslivcová Světlana, Ing. Ph.D.
 • Antlová Klára, doc. Ing. Ph.D.
 • Vávrová Jitka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: I. ZÁKLADNÍ POJMY A KONCEPCE PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 1. Projekt - nástroj řízení 2. Organizační struktura projektového řízení 3. Fáze projektového řízení II. TECHNIKY ANALÝZY PROJEKTU 4. Řešení problémů 5. Plánování projektu 6. Modely projektů 7. Časová analýza projektů 8. Analýza časových rezerv 9. Nákladová analýza projektů 10. Analýza zdrojů 11. Analýza rizika 12. Finanční analýza 13. Vícekriteriální analýza projektů 14. Řízení realizace projektů Cvičení Obsahem cvičení je procvičení základních optimalizačních úloh na grafech a propočtů při řízení projektů, včetně osvojení práce s programem MS Project.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Skupinová konzultace
 • Semestrální práce - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy projektového řízení, s metodami potřebnými pro plánování, sledování projektu a jeho realizaci.
Studenti se naučí jak připravit a vést projekty různého typu. Tyto dovednosti mohou uplatnit v diplomové práci.
Předpoklady
U předmětu nejsou požadovány žádné předpoklady (pouze běžná znalost práce s aplikacemi typu Microsoft Office nebo Open office).

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Analýza výkonů studenta

a) za aktivní účast na cvičeních, max 100 bodů, (b) za dva testy, max 200 bodů, (c) za semestrální práci - případová studie v MS Project, max 100 bodů. Podmínkou udělení kreditů je získání alespoň 70% bodů v každé oblasti Zpracování případové studie s využitím programu MS Project. na závěr písemná zkouška.
Doporučená literatura
 • Doležal, J., Máchal, P., Lacko, B. Projektový management podle IPMA. 2012. ISBN 978-80-247-4275-5.
 • Dvořák, D. Kališ, J. Microsoft Project 2013. Praha, 2013. ISBN 9788025138199.
 • Highsmit, J. Agile Project Management:. 2010. ISBN 078-5342658392.
 • Korecký, M. Trkovský, V. Management rizik projektů. Praha, 2012. ISBN 978-80-247-3221-3.
 • Kubálek, T., Kubálková, M. Řízení projektů v MS Office Project. 1. vyd.. Computer Press Brno, 2007. ISBN 978-80-251-1770-5.
 • Svozilová, A. Projektový management -- Systémový přístup k řízení projektů. Praha, 2011. ISBN 978-80-247-3611-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní