Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Ekonomika a management (N6208)
Studijní obor / Specializace Podniková ekonomika (6208T085/0 - 2014K)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 442
Fax: +420 485 352 203
Klíčové studijní výstupy Absolventi získají dovednosti a znalosti pro vykonávání ekonomických a manažerských funkcí na středních i vyšších úrovních řízení podniku a dalších institucích.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Střední a vyšší mangement v různých typech organizací.
Garant oboru / specializace Rydvalová Petra, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFÚ/MUC Manažerské účetnictví Čeština Angličtina 4  
A Povinný 1 Zimní KIN/PRM Projektové řízení Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KSY/ZAPO Základy pojišťovnictví Čeština Angličtina 3  
A Povinný 1 Letní KSY/VYB Statistický rozbor dat z dotazníkových šetření Čeština 5  
A Povinný 1 Letní KMG/MVZ Marketingový výzkum Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KMG/MZMG Mezinárodní marketing Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KFÚ/DDP Daně a daňová praxe Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Zimní KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/DP1PE Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/DS1PE Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/DP1PE Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/DS1PE Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/BIN Business Intelligence Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/DP1PE Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/DP1PE Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/DS1PE Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/DS1PE Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/DP1PE Diplomová práce I Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KPE/POP Podnikatelské prostředí Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Letní KMG/FKO Firemní komunikace Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KPE/SZZPE Státní závěrečná zkouška  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/DS2PE Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/DS2PE Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/REK Reklama Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/DS2PE Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/DP2PE Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/DS2PE Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/DP2PE Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/DS2PE Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/EI Evropská ekonomická integrace Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KPE/DP2PE Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/DP2PE Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/DP2PE Diplomová práce II Čeština 12