Předmět: Státní závěrečná zkouška

« Zpět
Název předmětu Státní závěrečná zkouška
Kód předmětu KIN/SZZMI
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
Obsah předmětu
státnicové okruhy jsou k dispozici na http://www.hf.tul.cz - dále pak volba Studenti - Okruhy otázek ke SZZ

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Příprava na zkoušku - 160 hodin za semestr
Výstupy z učení
Státní závěrečná zkouška ukončuje magisterské nebo navazující magisterské studium. Skládá se z obhajoby diplomové práce a z odborné rozpravy, oboje probíhá před komisí. Komise prověří a zhodnotí znalosti studenta z předem stanovených odborných předmětů a jejich tématických okruhů a zároveň zhodnotí průběh obhajoby a kvalitu předkládané práce.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem.
Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

MZ Získání 120 kreditů v požadované skladbě Přihlášení ke zkoušce a příprava dle vyhlášených témat.
Doporučená literatura
  • www.hf.tul.cz/studenti/okruhy otázek SZZ.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní