Předmět: Technické prostředky informačních systémů

« Zpět
Název předmětu Technické prostředky informačních systémů
Kód předmětu KIN/TIS
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Skrbek Jan, doc. Ing. Dr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Klasifikace počítačů, základní struktura počítačového systému 2. Kompatibilita (technická, programová, datová, obsluhy) 3. Vyjádření informací v systému počítače 4. Stavební prvky počítače 5. Počítačové paměti 6. Procesory 7. Vstupní a výstupní systém 8. Přídavná zařízení 9. Sálové počítače, superpočítače 10. Osobní počítače 11. Pracovní stanice, specializované počítače 12. Komunikační prostředky 13. Výkonnost technických prostředků 14. Spolehlivost technických prostředků

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace a obhajoba písemné práce
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je poskytnout základní znalosti o technických prostředcích informačních systémů, jejich klasifikaci, charakteristikách a trendech jejich rozvoje. Naučí porovnávat a hodnotit technické prostředky a vybírat je na základě zadaných kritérií.
Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem. Získají znalosti o moderních ICT, jejich principech a využití při návrhu a provozu informačních systémů.
Předpoklady
Znalosti informačních systémů a jejich aplikací

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška, Systematické pozorování studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Prezentace zadaného tématu v rámci přednášky, úspěšné absolvování teoretického testu (min. 75%) a složení ústní části zkoušky.
Doporučená literatura
 • Bruckner, T., Doucek, P, Sklenák, V. Informační systémy v podniku. Oeconomia, 2004. ISBN 80-245-0736-6.
 • BRUCKNER, Tomáš et al. Tvorba informačních systémů. Praha: Grada, 2012. ISBN 978-80-247-4153-6.
 • DEMBOWSKI, Klaus, MESSMER, H-P. Velká kniha hardware. Praha: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0416-8.
 • DEMBOWSKI, Klaus. Mistrovství v HARDWARE. Praha: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2310-2.
 • Doucek, P. (ed). Informační management. Professional Publishing, Praha, 2010. ISBN 978-80-7431-010-2.
 • Doucek, P, Nová, L., Svatá, V. Řízení bezpečnosti informačních systémů. Profesional Publishing, Praha, 2008.
 • DOUCEK, Petr a kol. Informační management v informační společnosti. Praha: Professional Publishing, 2013. ISBN 978-80-7431-097-3.
 • DOUCEK, Petr a kol. Informační management. Praha: Professional Publishing, 2010. ISBN 987-80-7431-010-2.
 • Gála, L., Pour, J., Šedivá, Z. Podniková informatika: 2. přepracované a aktualizované vydání. Grada, Praha, 2009. ISBN 978-80-247-2615-1.
 • Gareth, W. ICT Explained. Pearson Prentice Hall, 2007. ISBN 978 1 85749 873 8.
 • Godinez, M., Hechler, E., Koenig, K., Lockwood, S., Oberhofer, M., Schroeck, M. The Art of Enterprise Information Architecture: A Systems-Based Approach for Unlocking Business Insight. Pearson Prentice Hall, 2010. ISBN 9780137035717.
 • Harper, A., Harris, S., Eagle Ch., Ness, J., Lester, M. Hacking ? manuál hackera. Grada - Praha, 2008. ISBN 978-80-247-1346-5.
 • Hearn, J., Heiskanen, T. eds. Information society and workplace: spaces, boundaries and agency. Taylor and Francis, London, 2007. ISBN 9780415439862.
 • HORÁK, J. Hardware pro pokročilé. Computer Press, 2004. ISBN 8-07-2265539.
 • HORÁK, Jaroslav. BIOS a Setup - Průvodce základním nastavením počítače, 3. aktualizované vydání. 2010. ISBN 9788025130353.
 • HORÁK, Jaroslav. Hardware. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 9788025117415.
 • JANDOŠ, J. Technické prostředky informačních systémů. VŠE Praha, 2001. ISBN 80-245-0185-6.
 • Jirovský, V. Kybernetická kriminalita: nejen o hackingu, crackingu, virech a trojských koních bez tajemství. Grada, Praha, 2007. ISBN 978-80-247-1561-2.
 • Kurose, J., Ross, K. Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th Edition. Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 9780131365483.
 • Kurose, J., Ross, K. Computer Networking: A Top-Down Approach, 5th Edition. Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 9780131365483.
 • Laudon, K.C., Laudon, J.P. Management Information Systems ? Managing the Digital Firm, 11-edd.. Pearson Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-609368-8.
 • MEYER, Mike. Osobní počítač - Názorný průvodce hardwarem, systémem a sítěmi. Praha: Computer Press, 2013. ISBN 9788025108345.
 • Minasi, M. Velký průvodce hardwarem. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. ISBN 80- 247- 0273- 8.
 • Pfleeger, Ch., Pfleeger, S. Security in Computing, 4th Edition. Pearson Prentice Hall,, 2006. ISBN 9780132390774.
 • Pfleeger, Ch., Pfleeger. Security in Computing, 4th Edition. 2006. ISBN 9780132390774.
 • Sosinsky, B. Mistrovství ? počítačové sítě. Computer Press, Praha, 2010. ISBN 978-80-251-3363-7.
 • Šimková, D. Hardware pro začátečníky: průvodce nitrem počítače na první pokus. Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2029-6.
 • TRULOVE, James. Sítě LAN: hardware, instalace a zapojení. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2098-2.
 • Tvrdíková, M. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy:. Grada, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2728-8.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní