Předmět: Regionální marketing

« Zpět
Název předmětu Regionální marketing
Kód předmětu KMG/RM
Organizační forma výuky Přednáška + Seminář
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah přednášek: 1. Vývoj a aplikace marketingové koncepce měst a obcí 2. Poznání marketingového prostředí obce 3. Hledání pozice obce a segmentace zákazníků 4. Marketingový mix obce, regionu, podpora konkurenční výhody 5. Produkt obce 6. Cena a distribuce 7. Komunikační mix v regionálním marketingu 8. Lidé 9. Materiální prostředí 10. Procesy a partnerství, společný marketing pro prezentaci regionu 11. Marketingový průzkum 12. Marketingová strategie obce, plány v regionu 13. Podnikatelská kultura obce 14. Praktické zkušenosti s marketingem obce, regionu Semináře se zabývají případovými studiemi a příklady aplikace marketingu v jednotlivých regionech.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 30 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vysvětlit možnosti využití marketingu pro regionální rozvoj. Kurz objasňuje marketingové prostředí měst a obcí a vymezuje základní nástroje marketingové analýzy.Vysvětluje používání marketingového mixu, uvádí postupy a metody vytváření strategie municipalit a jejich komunikaci se spotřebiteli produktu municipality.
Student získá znalosti v souladu s požadavky a náplní předmětu,
Předpoklady
Orientace v marketingové oblasti.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Podmínky pro získání zápočtu: - aktivní účast na seminářích - prezentace a odevzdání týmové seminární práce na zadané téma Zkouška písemná z probírané látky - minimální požadavek 70 %
Doporučená literatura
 • Gupta, D.,K., Ch.Koontz, Massisimo. Marketing library and information services - II: a global outlook. Berlín, 2013. ISBN 978-3-11-028086-9.
 • Pavlík J a kol. Regiony budoucnosti - spolupráce, bezpečí, efektivita: Inspirace pro rozvoj. Praha: Grada Publishing a.s., 2020. ISBN 978-271-2961-4.
 • Pavlík,M.et al. Jak úspěšně řídit obec a region. Praha, 2014. ISBN 978-80-245-5256-3.
 • Provazníková, R. Financování měst, obcí a regionů - teorie a praxe. Praha, 2015. ISBN 978-80-247-5608-0.
 • Rektořík, J.,Šelešovský,et al. Jak řídit kraj, město, obec.Strategie komunikace řízení. Brno, 2002. ISBN 80-210-2957-9.
 • Slavík,J. Marketing a strategické řízení ve veřejných službách. Praha, 2014. ISBN 80-7169-995-0.
 • Vaštíková, M. Marketing služeb - efektivně a moderně. Praha, 2014. ISBN 978-80-247-5.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní