Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Ekonomická fakulta (FE)
Studijní program Hospodářská politika a správa (N6202)
Studijní obor / Specializace Regionální studia (6202T086/0 - 2013)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
E-mail: jaroslav.demel@tul.cz
Telefon: +420 485 352 442
Fax: +420 485 352 203
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru Regionálního studia je vychovat vysokoškolsky vzdělaného odborníka, který se nejen dobře orientuje, ale dokáže i samostatně rozhodovat ve složitých vztazích mezi nositeli hospodářské politiky a podnikatelskými subjekty na lokální, národní i nadnárodní úrovni.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolventi studijního oboru Regionálního studia disponují komplexní znalostí problematiky hospodářského rozhodování v regionálních centrech, národních i mezinárodních institucích, na pozicích regionální a místní samosprávy a v dalších institucích zabezpečujících funkce státu v regionech.
Garant oboru / specializace Kocourek Aleš, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KEK/VS Veřejný sektor Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Zimní KSY/MAE Matematické aplikace v ekonomii Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFÚ/DDP Daně a daňová praxe Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KIN/BIN Business Intelligence Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KFÚ/PRMO Právo mezinárodního obchodu Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Zimní KTV/TV1*H Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/NE2A Němčina s certifikátem II Čeština 4  
A Povinný 1 Letní KIN/RPR Řízení projektů Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KEK/DEM Dějiny ekonomických teorií Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KSY/VSS Vybrané statě ze statistiky Čeština 5  
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/NE2B Němčina s certifikátem II Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KMG/MZMG Mezinárodní marketing Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KTV/TV2*H Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KMG/EVOP Evropské obchodní právo Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní KEK/EI Evropská ekonomická integrace Čeština 4  
A Povinný 2 Zimní KEK/SZZE Státní zkouška z Ekonomie  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/DP1RS Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/DS1RS Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/ISS Informační systémy a služby Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTV/TV1*H Tělesná výchova 1 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/DP1RS Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KIN/DS1RS Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMG/DP1RS Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KPE/SOD Společenská odpovědnost firem Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/NE2C Němčina s certifikátem II Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/DS1RS Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/DS1RS Diplomový seminář I Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KSY/DP1RS Diplomová práce I Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/DS2RS Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KGE/RGV Regionální geografie velkých světových oblastí Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/DP2RS Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KEK/D2HP Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/DS2RS Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/DP2RS Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/PST Pracovní stáž v zahraničí Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KSY/DS2RS Diplomový seminář II Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/RM Regionální marketing Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní KTV/TV2*H Tělesná výchova 2 pro HF Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní KIN/DP2RS Diplomová práce II Čeština 12  
B Povinně volitelný 2 Letní KMG/EVS Etika ve veřejné správě Čeština 3