Předmět: Zpracování druhotných surovin

« Zpět
Název předmětu Zpracování druhotných surovin
Kód předmětu KNT/ZDS
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Hrůza Jakub, Ing. Ph.D.
  • Pokorný Pavel, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Definice odpadů a opatření státu k zajištění jejich využití. 2. Typy odpadů z textilních výrob, jejich charakteristiky, sběrové odpady. 3. Postup přípravy textilních odpadů k jejich rozvláknění (trhání). 4. Zařízení používaná k přípravě textilních odpadů pro trhání. 5. Trhací stroje, principy trhání, vliv seřízení na kvalitu trhaniny. 6. Garnetování a druzetování. 7. Kontrola kvality trhaniny. 8. Postupy zpracování trhaniny do přízí a netkaných textilií, příklady výrobků. 9. Netextilní postupy využití textilních odpadů (mletí, drcení), příklady využití. 10. Aglomerace a regranulace textilních odpadů. 11. Depolymerace, glykolýza, metanolýza. 12. Splyňování, pyrolýza, spalování. 13. Skládkování. 14. Biotechnologické postupy využití odpadů. Cvičení: Spočívá v teoretickém návrhu technologického postupu využití textilního odpadu do konkrétního výrobku. Zadání je celosemestrové, studenti pracují ve dvojicích. Návrh v rozsahu 8 - 10 stran se odevzdává na konci semestru.Je podmínkou k přihlášení se na zkoušku. Diskuse o návrhu a jeho obhajoba je součástí zkoušky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, E-learning
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Na vybraných příkladech jsou ukázány možnosti "opracování" textilních odpadů na druhotné suroviny, popisuje technologické postupy recyklací (downcycling, recycling) i vybraná zařízení, popisuje technologické postupy zpracování druhotných surovin do výroby.
Student si osvojí znalosti z předmětu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test

Zápočet: obhájená, pozitivně hodnocená závěrečná semestrální práce Zkouška: písemná + ústní
Doporučená literatura
  • INDEX 93 Congress Papers, Session 4C: RECYCLING.
  • ODPADY: Odborný časopis pro nakládání s odpady a životní prostředí.
  • On-line katalogy knihoven.
  • Shoddy and Mungo Manufacture, by N.C.GEE, F.T.I., Manchester: EMMONT&CO limited,1950.
  • Riegl, J., Kadlec, J. Textilní druhotné suroviny. SNTL 1960.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní