Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textil (B3107)
Studijní obor / Specializace Textilní technologie, materiály a nanomateriály (3106R016/90 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům nejen technické a odborné znalosti, ale vybavit je také teoretickými souvislostmi, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.ft.tul.cz/studenti/studijni-predpisy/studijni-a-zkusebni-ra" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KFY/FYZ Fyzika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMA/MV1 Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTT/TT1 Textilní technologie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KMI/TVL Textilní vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Letní KMA/MV2 Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1T Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1  
A Povinný 1 Letní KTT/PRA Přádelnictví Čeština Angličtina 5  
A Povinný 1 Letní KMI/TCH Textilní chemie Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMI/TTE2 Textilní technologie 2 Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2T Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1  
A Povinný 2 Zimní KMI/ZDA Zpracování dat Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/MNT Mechanická technologie výroby netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KTT/SVT1 Struktura a vlastnosti textilií Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní KNT/NTE Výroba netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/PPO Polymery Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A-T Jazyk - Angličtina Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Letní KNT/TTX Technické textilie Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Letní KTT/TKL Tkalcovství Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní ITE/VEL Vybrané statě z elektrotechniky Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KTT/UMT Úvod do mechaniky textilií Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KTT/PLT Pletařství Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní KMI/ZKB Zkoušení textilií Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/VEL Vybrané statě z elektrotechniky Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/TTE Textile technology Angličtina 6  
A Povinný 3 Zimní KMI/SPV Speciální vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 3 Zimní KHT/HOJ Hodnocení jakosti Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KMI/ZUT Zušlechťování textilií Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní KNT/TCT Termické a chemické technologie výroby netkaných textilií Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní KNT/ZDS Zpracování druhotných surovin Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Zimní KTT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMI/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KHT/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KDE/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/SVB1 Semináře z mechaniky a biomechaniky 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KHT/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/CHR Chemicko-textilní rozbory Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/KOT Komfort textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/KOL Koloristika Čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/TZ1 Textilní zbožíznalství 1 Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/BAT Barvení a tisk textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KDE/DED Dějiny dekoru Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMI/PRO Programování Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMG/STM Strategický marketing Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KNT/OPX Odborná praxe Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KMI/UDT Údržba textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KPE/UMN Úvod do managementu Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KCH/MBI Molekulární biofyzika Čeština 5