Předmět: Praxe 3

« Zpět
Název předmětu Praxe 3
Kód předmětu KPP/PX3K
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Fárková Eva, Mgr.
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
  • Harazinová Radka, PhDr. Ph.D.
  • Duňková Jana, Mgr.
Obsah předmětu
Vedení pedagogických činností ve vybraném středisku volného času v rozsahu čtyř hodin týdně.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je zajistit studentům vlastní zkušenost s oborem. V rámci předmětu musí studenti nejméně 4 hodiny týdně po dobu celého semestru pracovat ve vybrané organizaci volného času.
Projektování a řízení edukačního procesu. Komunikace. Pedagogický takt. Reflexe a sebereflexe.
Předpoklady
Vyhledání odpovídající praktické aktivity, zaregistrování na CPP, úspěšné absolvování předchozí praxe.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Absolvování pedagogických aktivit, svědomitá příprava a realizace pedagogických činností. Vedení pedagogické dokumentace (portfólio). Plnění dalších specifických úkolů zadaných didaktikem. Student se řídí podrobnými instrukcemi didaktika praxe a CPP.
Doporučená literatura
  • Karnsová, Michelle. Jak budovat dobrý vztah mezi učitelem a žákem. Praha, Portál 1994.
  • Pávková, Jiřina. Pedagogika volného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 2. Praha : Portál, 2001.
  • Rogge Jan-Uwe. Děti potřebují hranice, Praha, Portál 1996.
  • ZAPLETAL, Miloš. Velká encyklopedie her. 4, Hry ve městě a na vsi. Praha : Leprez, 1998..
  • Zapletal, Miloš. Vycházky a výlety s dětmi : zážitky, objevy, hry, zábava, poznání. Vyd. 1. Praha : Portál, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní