Předmět: Kurs malby pro PVČ

« Zpět
Název předmětu Kurs malby pro PVČ
Kód předmětu KPV/KMPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
Obsah předmětu
- malba podle modelu - práce se šablonou v malbě - netradiční malířské postupy - vyzkoušení různých malířských technik

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 44 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kursu je naučit studenty základům malby, práce s barvou a různými výtvarnými materiály.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast ve stanoveném rozsahu
Doporučená literatura
  • BROŽEK, J. Výtvarná výchova a barva..
  • LEINZ, G. Malířství 20. století. Praha-Rebo, 1996.
  • LOSOS, L. Techniky malby. Praha-Aventinum, 1992.
  • MRÁZ, B.; MRÁZOVÁ, M. Encyklopedie světového malířství.. Praha-Academia, 1988.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -