Předmět: Kurs textilních materiálů

« Zpět
Název předmětu Kurs textilních materiálů
Kód předmětu KPV/KTMK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurs je zaměřený na získání praktických dovedností při práci s textilními materiály. Má formu výtvarné dílny, ve které studenti budou zpracovávat vlastní návrhy.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 34 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurs je zaměřený na získání praktických dovedností při práci s textilními materiály. Má formu výtvarné dílny, studenti budou zpracovávají vlastní návrhy.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast, vypracování zadaných výtvarných úkolů. Kurz bude ukončen závěrečnou prací.
Doporučená literatura
  • CIKÁNOVÁ, K. Objevujte s námi textil.. raha: Aventinum, 1996.
  • FUKAČ, F. Technologie tkalcovství.. Praha: SNTL, 1985.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -