Předmět: Plenérová kresba a malba

« Zpět
Název předmětu Plenérová kresba a malba
Kód předmětu KPV/PKPK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
  • Šavel Vladimír, doc. Mgr.
Obsah předmětu
Kresba a malba v přírodě. Hledání vhodných motivů pro tvorbu. Perspektivní zobrazování. Hledání bohaté barevné škály z omezeného počtu barev a přiblížení se barevnosti přírody. Techniky vhodné pro plenérovou tvorbu.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 22 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kresba a malba v přírodě. Hledání vhodných motivů pro tvorbu. Perspektivní zobrazování. Hledání bohaté barevné škály z omezeného počtu barev a přiblížení se barevnosti přírody. Techniky vhodné pro plenérovou tvorbu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Absolvování kurzu v plném rozsahu, vypracování zadaných úkolů.
Doporučená literatura
  • PIJOAN, J. Dějiny umění. Díl 8-10. Praha: Odeon, 1990.
  • TEISSIG, K. Technika kresby. Artia: Praha, 1986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní