Předmět: Poslechový seminář

« Zpět
Název předmětu Poslechový seminář
Kód předmětu KPV/PSEK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Na seminářích se studenrti seznamují s teorií poslechových činností ve školních a mimoškolních zařízeních a prezentují vybrané okruhy z oblasti artificiální a nonartificiální hudby.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 6 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
 • Exkurze - 24 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seminář je věnován poslechu vrcholných děl předních skladatelů evropské a české hudby. Obdobně je prezentována rovněž oblast hudby populární. Každá z poslouchaných skladeb je stručně charakterizována.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Test

Test - teorie posl. činností, poslechový test
Doporučená literatura
 • ČENČÍKOVÁ, O. Úvod do studia dějin evropské hudby.. PF Ústí nad Labem, 1983.
 • ČERNUŠÁK, G. Dějiny evropské hudby.. Praha-Supraphon, 1972.
 • DORŮŽKA, L. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie.. Bratislava-Opus, 1978.
 • HURNÍK, L. Tajemství hudby - odtajněno.. Praha-Grada, 2000.
 • Kolektiv. Velikáni hudby. Bratislava-Perfekt, 1995.
 • MATZNER, A., POLEDŇÁK, I., WASSERBERGER, I. a kol. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby. Část věcná. Praha-Supraphon, 1983.
 • SMOLKA, J. a kol. Dějiny hudby. Togga, Praha 2001..
 • WAUGH, A. Vážná hudba. Nový přístup k poslechu.. Bratislava-Slovo, 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní