Předmět: Pěvecká výchova

« Zpět
Název předmětu Pěvecká výchova
Kód předmětu KPV/PVYK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Vokální techniky. Hlasový rozsah, rezonance, mnohostrannost hlasu.

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Pracovní činnosti (dílny)
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikou i didaktikou zpěvu. Pozornost je věnována dále hygieně zpěvu a problematice hlasových poruch.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Individuální nebo kolektivní zpěv hlasových cvičení a dvou písní (lidové a umělé) s doprovodem učitele
Doporučená literatura
  • HAVELKOVÁ, K. Didaktika hudební výchovy. Brno: Masarykova univerzita, 1995.;.
  • JÁNSKÁ, P. Já písnička I.-III. Cheb: Music Cheb, 1999.
  • SLÁDEK, F. Náš poklad. 270 národních písní. Praha: Orbis, 1951.
  • VRCHOTOVÁ-Pátová, J. Pěvecká příprava učitelů národní výchovy. Praha: SPN, 1976..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -