Předmět: Výtvarná hra a tvořivost pro PVČ

« Zpět
Název předmětu Výtvarná hra a tvořivost pro PVČ
Kód předmětu KPV/VHRKE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
V průběhu kurzu se studenti seznámí s hravým využitím výtvarných technik a kombinovanými technikami (využití šablon, otisků, drippingu v malbě, koláž).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Exkurze - 42 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
V rámci předmětu studenti prakticky vyzkouší různé techniky hravého využití výtvarných materiálů a technik.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

80% docházka, seminární práce
Doporučená literatura
  • Cikánová, Karla. Objevujte s námi tvar. Praha: Aventinum, 1995.
  • Dusong, Jean - Luc; Siegwartová, Fabienne. Typografie (od olova k počítačům). Praha: Svojka a Vašut, 1997..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -