Předmět: Základy hudební nauky

« Zpět
Název předmětu Základy hudební nauky
Kód předmětu KPV/ZHVKE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Systém notopisu, stupnic, akordů a intervalů, formování hudby a její obsah, základy harmonického doprovodu písní, hudební terminologie a schopnost užití získaných poznatků v kontextu s konkrétním hudebním materiálem - písní.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Cvičení
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 46 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Systém notopisu, stupnic, akordů a intervalů, formování hudby a její obsah, základy harmonického doprovodu písní, hudební terminologie a schopnost užití získaných poznatků v kontextu s konkrétním hudebním materiálem - písní.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Znalost základní hudební terminologie, orientace v problematice
Doporučená literatura
  • CMÍRAL, A. Základní pojmy hudební. Praha: SHV, 1965.
  • DOLINSKÝ, A. Hudební nauka II.. Praha: Supraphon, 1980.
  • DOLINSKÝ, A. Hudební nauka I.. Praha: Supraphon, 1976.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -