Předmět: Osnovní pletení

« Zpět
Název předmětu Osnovní pletení
Kód předmětu KTT/OPL1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Lenfeldová Irena, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Charakteristika osnovní pletařské technologie a příprava materiálu - snování. 2. Rozdělení osnovních pletacích strojů. 3. Pracovní ústrojí jednolůžkových a dvoulůžkových osnovních stávků - tvorba řádků. 4. Pracovní ústrojí s jazýčkovými jehlami - rašly. 5. Pracovní ústrojí s dvoudílnými jehlami. 6. Principy ovládání pracovního ústrojí. 7. Programová ústrojí osnovních pletařských strojů. 8. Přivádění materiálu k pracovnímu ústrojí. 9. Odvádění úpletu a kontrolní mechanismy. 10. Osnovní jednolícní pleteniny (základní, vícepřístrojové, vazby s kladením pod jehlami, aj.), principy a podmínky tvorby těchto vícepřístrojových vazeb, patronování. 11. Osnovní oboulícní pleteniny, (simplexové, distanční,duté, aj.), principy a podmínky tvorby těchto vícepřístrojových vazeb, patronování. 12. Principy vzorování na osnovních strojích. 13. Žakárové vzorování - vývojové trendy. 14. Uplatnění osnovních pletených struktur v technických oblastech. Cvičení: 1. Ověření principů a zásad snování a osnovního pletení v dílenské laboratoři. 2. Používané materiály pro osnovní pletení. Základní osnovní vazby. Principy technického zápisu. 3. - 5. Příklady vícepřístrojových vazeb, technický zápis a rozbor. Oblasti použití a vzorky pletenin. 6. - 8. Návrh vzoru na rašlový (galonový stávek) stroj. Práce v dílenské laboratoři. 9. - 11. Zpracování semestrální práce na vybrané téma (novinky v oblasti technologie osnovního pletení - zpracování speciálních vláken, nové využití pletenin, stroje, aj.) 12. - 14. Vzorování žakárových osnovních vazeb s využitím software DesignScope Victor Raschel.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Demonstrace, Projektová výuka
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na přípravu materiálu pro osnovní pletení, konstrukci osnovních pletařských strojů, charakteristiky a použití. Cílem předmětu je rovněž seznámit studenty s těmito oblastmi: technologie výroby a vzorování osnovních pletenin, speciální technologie používané v osnovním pletení, základní způsoby výrob osnovních pletenin pro technické účely, základy struktur a vazeb osnovních pletenin. Studenti se rovněž seznámí se zpracováním žakárového návrhu osnovní jednolícní pleteniny s využitím softwaru DesignScopeVictor Raschel.
Student se orientuje v oblasti osnovního pletení. Zná osnovní pletařské stroje, standardní a speciální technologie výroby osnovních pletenin, vzorování osnovních pletenin, struktury osnovních pletenin.
Předpoklady
Zkouška z předmětu Pletařství, nutná znalost pletařských vazeb.
KTT/PLT

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Analýza výkonů studenta, Ústní prezentace samostatné práce studenta

Zápočet: Přímá forma výuky: Prezentace a obhájení projektové práce. Nepřímá forma výuky: Aktivní účast s vyučujícím na nepřímé (distanční formě). Vypracování zadání příslušných témat a projektových prací zadaných distanční formou. Odevzdání úkolů a projektových prací do konce semestru dle harmonogramu TUL. Zkouška: písemná a ústní.
Doporučená literatura
 • KETTENWIRK - PRAXIS, TEXTILE NETWORK, TECHNICAL TEXTILES..
 • Manual of software DesignScope Victor Raschel..
 • DANĚK, V. Stroje a technologie osnovního pletení, skriptum VŠST.. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní, 1984. ISBN 55-323-83.
 • KOČÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • KOVAŘÍKOVÁ, M. Vazby a rozbory pletenin. SNTL 1987..
 • SOVADNÍK, F. Technologie osnovního pletení, SNTL 1982..
 • SPENCER, D. Knitting technology (a comprehensive handbook and practical guide) Cambridge, 2001..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní