Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Textil (B3107)
Studijní obor / Specializace Textilní technologie, materiály a nanomateriály (3106R016/91 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Cílem studijního oboru je poskytnout absolventům nejen technické a odborné znalosti, ale vybavit je také teoretickými souvislostmi, které jsou nezbytné při vývoji a inovacích technologických postupů a přípravě a uplatnění výstupů inovací vyšších řádů.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita a stanovený studijní průměr na střední škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Neckář Bohuslav, prof. Ing. DrSc.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KMA/MV1 Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTT/TT1 Textilní technologie 1 Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KMI/TVL Textilní vlákna Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KFY/FYZ Fyzika Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTT/PRA Přádelnictví Čeština Angličtina 5  
A Povinný 1 Letní KMI/TTE2 Textilní technologie 2 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMA/MV2 Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMI/TCH Textilní chemie Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1T Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 1  
A Povinný 2 Zimní KNT/NTE Výroba netkaných textilií Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KMI/ZDA Zpracování dat Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KNT/PPO Polymery Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KTT/SVT1 Struktura a vlastnosti textilií Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2T Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 1  
B Povinně volitelný 2 Zimní KCJ/A-T Jazyk - Angličtina Čeština Angličtina 4  
A Povinný 2 Letní KMI/ZKB Zkoušení textilií Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KNT/TTX Technické textilie Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Letní KTT/TKL Tkalcovství Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní KTT/PLT Pletařství Čeština Angličtina 5  
A Povinný 2 Letní KTT/UMT Úvod do mechaniky textilií Čeština 5  
B Povinně volitelný 2 Letní KTT/TTE Textile technology Angličtina 6  
A Povinný 3 Zimní KHT/HOJ Hodnocení jakosti Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KTT/KOV Konstrukce a vzorování Čeština Angličtina 5  
A Povinný 3 Zimní KMI/ZUT Zušlechťování textilií Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní KTT/TST Textilní stroje Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KMI/SPV Speciální vlákna Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný 3 Zimní KHT/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Zimní KNT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KDE/BP1 Bakalářská práce 1 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KMI/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Zimní KTT/BP1 Bakalářská práce Čeština 8  
A Povinný 3 Letní KTT/SPT Speciální technologie Čeština 5  
A Povinný 3 Letní KTT/ZAK1 Žakárské vazební techniky Čeština Angličtina 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KTT/OPL1 Osnovní pletení Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KNT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KMI/OR Odborná rozprava  (*) Čeština Angličtina 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/BP2 Bakalářská práce Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/SVB1 Semináře z mechaniky a biomechaniky 1 Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Letní KHT/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný 3 Letní KTT/OR Odborná rozprava  (*) Čeština 0  
B Povinně volitelný 3 Letní KDE/BP2 Bakalářská práce 2 Čeština 8  
B Povinně volitelný - - KTT/OPX Odborná praxe Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/PRO Programování Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/BAT Barvení a tisk textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/KOT Komfort textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní KMI/KOL Koloristika Čeština 4  
B Povinně volitelný - Zimní KHT/TZ1 Textilní zbožíznalství 1 Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KDE/DED Dějiny dekoru Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMG/STM Strategický marketing Čeština 5  
B Povinně volitelný - Letní KMI/UDT Údržba textilií Čeština 6  
B Povinně volitelný - Letní KPE/UMN Úvod do managementu Čeština 4