Předmět: Kondiční posilování

« Zpět
Název předmětu Kondiční posilování
Kód předmětu KTV/KPOK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Antoš Radim, Mgr.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod - historie posilování, vliv posilování na lidský organismus, charakteristika cvičících. 2. Obecné zásady posilování a cvičení na přístrojích. 3. Obecná teorie tréninku (zátěž, superkompenzace, návratový čas). 4. Konstituční typologie a její vztah k tréninku. 5. Rozvoj schopností a jejich vztah 6. Cyklování přípravy. Makrocyklus, mezocyklus a mikrocyklus. 7. Obecná diagnostika, diagnostika oběhového systému. 8. Diagnostika hybného systému. Vadné držení těla a svalové dysbalance. Posouzení spasticity. 9. Diagnostika hybného systému. Posouzení zkracujících se svalů. 10. Sestavení cvičebního plánu pro začátečníky. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 11. Sestavení cvičebního plánu pro pokročilé. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 12. Cvičení ve skupinách, kruhový trénink. Výběr cviků, systém a frekvence cvičení, tréninková jednotka. 13. Sestavení cvičebního plánu při potížích. 14. Opakovací hodina. Cvičení: - Praktické ukázky z témat probíraných na přednáškách

Studijní aktivity a metody výuky
Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vlivu posilování na lidský organismus, se zjišťováním vstupního stavu cvičících, s vhodným protahování, s posilováním jednotlivých svalových skupin.
studenti získají klíčové kompetence manažera a trenéra ve fitnesscentrech
Předpoklady
Znalosti z anatomie člověka v rozsahu osnov ANA1,2.

Hodnoticí metody a kritéria
Didaktický test, Systematické pozorování studenta

vytvoření vlastního cvičebního programu úspěšné splnění zápočtové písemky Zkouška: písemná
Doporučená literatura
  • &. ČELIKOVSKÝ, S., aj. Antropomotorika pro studující tělesnou výchovu. Praha: SPN, 1990. ISBN 80-04-23248-5. DOVALIL, J. a CHOUTKA, M. Sportovní trénink. 1. vyd. Praha: UK, 1994 DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie pohybového systému. 1. vyd. Praha: UK, 1996 MÁČEK, M. a MÁČKOVÁ, J. Fyziologie tělesných cvičení. 1. vyd. Praha: Onyx, 1995. ISBN 80-85228-20-3. MUŽÍK, V. a KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. 1. vyd. Olomouc: Hanex, 1997. ISBN 80-85783-17-7 RÝDL, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. 1. vyd. Praha: UK, 1993 . &, &.
  • DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.
  • FLEISCHMANN, J. , LINC, R. Anatomie člověka I. Praha: SPN, 1981. 268 s..
  • KOLOUCH, V. , BOHÁČKOVÁ, L. Cvičení ve fitcentrech - posilování (část A a B). Olomouc: UP, 1994. 350 s. ISBN 80-7067-369-9..
  • TICHÝ, M. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Praha: RE-FIT, 1994. 60 s..
  • TLAPÁK, P. Tvarování těla pro muže a ženy. Praha, Arsci, 2002. ISBN 80-86078-16-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní