Předmět: Sportovní masáž

« Zpět
Název předmětu Sportovní masáž
Kód předmětu KTV/MASK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky eLearning
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky a cvičení: 1. Teorie sportovní masáže. 2. Systém masérských hmatů. 3. Masáže zad. 4. Masáž dolních končetin zezadu. 5. Opakování. 6. Masáž dolních končetin zepředu. 7. Masáž horní končetiny. 8. Opakování. 9. Masáž hrudníku. 10. Masáž břicha. Masáž šíje. 11. Opakování. 12. Pohotovostní masáž. Automasáž. 13. Tejpování. Sauna. 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 224 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií a praktickou realizací sportovní a rekondiční masáže.
Student se naučí základní dovednosti sportovního maséra.
Předpoklady
základní orientace v anatomii člověka (svaly)
KCH/ANA1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Znalosti anatomie na úrovni zkoušky AN2 a ANA, praktické předvedení masáže určené oblasti.
Doporučená literatura
  • HOŠKOVÁ ,B. Masáž ve sportu.Praha:Olympia, 2000.
  • Kvapilík, J. Sportovní masáž pro každého. Praha, 1985.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní