Předmět: Moderní pohybové formy

« Zpět
Název předmětu Moderní pohybové formy
Kód předmětu KTV/MPFK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky eLearning
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Knopová Lenka, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvodní hodina, seznámení s požadavky. Cvičení nízkého aerobiku - terminologie a praktické provedení. 2. Cvičení vysokého aerobiku - terminologie a praktické provedení. Stavba lekce aerobiku. 3. Závěsné systémy - TRX. 4. Zumba, fitdance. 5. Závěsné systémy - fly yoga. 6. BOSU, overball 7. Závěsné systémy - bungee workout. 8. Poweryoga 9. Závěsné systémy - aerial hoop 10. Kruhový trénink 11. Boxfit, taebo, kickboxaerobik 12. HIIT, tabata, intervalový trénink 13. Jumping 14. Funkční trénink

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 5 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 2 hodiny za semestr
  • Příprava na zápočet - 5 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení praktických dovedností i teoretických vědomostí, které se týkají stavby hodiny, výběru hudby, cvičebního názvosloví atd. Studenti se seznámí s různými formami cvičení - aerobik, step aerobik, posilování s náčiním, powerjóga, spinning atd.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Zápočtové požadavky: Aktivní účast na cvičeních, tvorba a předvedení aerobikové sestavy (2 x 32 dob), praktický výstup (vedení rozcvičky s využitím MPF). Seminární práce.
Doporučená literatura
  • ČECHOVSKÁ, I., MILEROVÁ, H., NOVOTNÁ, V. Aquafitness. Praha : Grada, 2005..
  • JARKOVSKÁ, H. Posilování v aerobiku. Praha : Fit club,1998..
  • JARKOVSKÁ, H. Zdravý aerobik. Praha : Fit club, 1996..
  • MACÁKOVÁ, M. Aerobik. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0057-3..
  • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi. Olomouc : Hanex, 2001. ISBN 80-85783-35-5..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní