Předmět: Plavání pro PVČ

« Zpět
Název předmětu Plavání pro PVČ
Kód předmětu KTV/PLOK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Rjabcová Helena, Mgr.
Obsah předmětu
Přednáška: Plavecké soutěže. Rozpis závodu, zpracování výsledků (dle soutežního řádu). Cvičení: Plavání 200 m volný způsob - souvisle, bez zjevných známek totálního vyčerpání. Zahájení pádem nazad schylmo.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Prezentace a obhajoba písemné práce, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z plavání a organizace plaveckých soutěží.
Student je schopen prokázat, že je plavec - uplave 200 m volnýcm způsobm. Je schopen zajistit přípravu plaveckých závodů.
Předpoklady
Student je plavec.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Písemná práce

Podmínky udělení zápočtu: Seminární práce - návrh rozpisu plavecké soutěže Aktivní účast na cvičeních Uplavat 200m volný způsob
Doporučená literatura
  • Čechovská, I. a Miler, T. Plavání. Praha, Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1.
  • Čechovská, I, Novotná, V., Milerová, H. Aqua-fitness. 1. Vyd. Praha : Grada, 2005.. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní