Předmět: Sebeobrana

« Zpět
Název předmětu Sebeobrana
Kód předmětu KTV/SEBK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
 • Králíček Ondřej, Bc.
Obsah předmětu
1. Základní pojmy. Charakteristika, historie, systematika obsahu a základní dělení úpolů. Organizace cvičení. Obranné prostředky, citlivá místa na lidském těle. 2. Pádová technika, postoje, chůze, vychylování. Taktika sebeobrany. 3. Průpravné úpoly. Úpolové hry. 4. Judo - rozdělení, techniky, didaktika. Technika porazů - Ogoši, Ukigoši. 5. Technika porazů.Ipponseoinage, Haraigoši, Deaši harai. 6. Technika držení. Kesagatame, Kamišihogatame. Technika škrcení. Hadakažime. Katadžudžidžime. Okurieridžime. 7. Technika páčení. Udegarami. Udehišigi džudžigatame. Vyprošťovací techniky. 7. Karatedó - rozdělení, techniky, didaktika. Technika úderů - Oicuki, Gjakucuki. 8. Technika kopů - Hizageri, kingeri, tecnika krytů - Ageuke, Gedanbarai. 9. Aikido - rozdělení, techniky, didaktika. Vyprošťování z úchopu za zápěstí. 10. Vyprošťování z úchopu za oděv. 11. Sebeobrana- obrana proti úderu rukou a nohou. 12. Obrana proti ozbrojenému útočníkovi. 13. Obrana a vyprošťování z polohy vleže.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení vybraných úpolových pohybových dovedností, které zvyšují pravděpodobnost úspěšné sebeobrany. Součástí je praktické osvojení pádové techniky a základů judo, aikido a karatedo.
Student si osvojí vybrané pohybové dovedností úpolových sportů.
Předpoklady
Pohybové dovednosti na úrovni odpovídající věku studentů.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičeních (alespoň 75 %). Předvedení vybraných pohybových dovedností.
Doporučená literatura
 • FOJTÍK, I. Aikido. Naše vojsko, 2001.
 • FOJTÍK, I. Sebeobrana.Univerzita Karlova Praha, 1980.
 • Fojtík, I. Úpoly ve školní tělesné výchobě I.. Praha: Univezita Karlova, 1984.
 • FOJTÍK, I. Úpoly ve školní tělesné výchově II.. Praha: Univerzita Karlova, 1990. ISBN 80-7066-258-1.
 • NÁCHODSKÝ, Z. Učebnice sebeobrany pro každého. Praha: Futura, 1992. ISBN 80-85523-01-09.
 • SLAŽANSKÝ, T. Sebeobrana ve výuce na vysoké škole. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-123-8.
 • SRDÍNKO, R. Malá škola JUDA. Olympia Praha, 1987.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní