Předmět: Stolní tenis

« Zpět
Název předmětu Stolní tenis
Kód předmětu KTV/STTK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Charakteristika, vznik a vývoj stolního tenisu. Rozdělení obsahu stolního tenisu. 2. Didaktická charakteristika stolního tenisu. Metody a formy sportovní přípravy ve stolním tenise. Ukázka vrcholné stolně-tenisové techniky. 3. Pohybová technika: střeh, práce nohou při úderech, pohyb paže. 4. Úderová technika: držení pálky, podání, základní přímé údery. 5. Úderová technika: základní přímé údery, lift. 6. Úderová technika: základní přímé údery, lift, drajv. 7. Úderová technika: lift, drajv, topspin. 8. Úderová technika: varianty topspinu, blokink. 9. Úderová technika: varianty topspinu, smeč. 10. Úderová technika: šlajs, čop, náraz. 11. Úderová technika: čop, náraz. 12. Organizace turnaje ve dvouhře. 13. Organizace turnaje ve čtyřhře. 14. Reserva, zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 4 hodiny za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se základní charakteristikou st. tenisu (pravidla, organizace soutěží) a se základními stolně tenisovými pohybovými dovednostmi.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

- účast na výuce (maximálně 2 neúčasti); - zvládnutí základní stolně-tenisové techniky; - prokázání herní způsobilosti.
Doporučená literatura
  • DONÁT, F., aj. Pravidla stolního tenisu. 1. vyd. Praha : Olympia, 1990..
  • HODGES, L. Table tennis: Step to success. 1st edChampaign : Human Kinetics, 1993. ISBN 0-87322-403-5..
  • HÝBNER, J., aj. Stolní tenis : Učební texty pro školení trenérů III. třídy. 1. vyd. Praha : Olympia, 1984b..
  • HÝBNER, J., aj. Stolní tenis : Učební texty pro školení trenérů IV. třídy. 1. vyd. Praha : ČÚV ČSTV, 1984a..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní