Předmět: Teorie rekreačního sportu

« Zpět
Název předmětu Teorie rekreačního sportu
Kód předmětu KTV/TRSK
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Témata přednášek: 1. Úvodní hodina, systém výuky, zadání projektu. 2. Pohybová rekreace, sport a jejich místo v systému tělesné kultury. 3. Volný čas, polovolný čas, funkce, trendy. 4. Výchova zážitkem. 5. Hodnoty, systém, hodnotová pyramida. 6. Hra, význam, funkce. 7. Tělesná zdatnost. 8. Pohybová aktivita. 9. Motorické testy. 10. Trendy ve společnosti. 11. Krizové situace ve volnočasových aktivitách 12. Projekty studentů 13. Zápočtová hodina.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 8 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 25 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět uvádí posluchače do problematiky studia tělesné kultury seznámením s obsahovou šíří tělesné kultury a učí je chápat pohybovou rekreaci jako prostředek tělesné kultivace a prostředek efektivního využívání volného času s pozitivním ovlivněním životního stylu.
Student je schopen chápat pohybovou rekreaci jako prostředek tělesné kultivace a prostředek efektivního využívání volného času s pozitivním ovlivněním životního stylu.
Předpoklady
Zájem o problematiku a aktivní přístup.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Zápočet: Aktivní účast na výuce v plném rozsahu. Odevzdání a prezentace zadaného projektu v daný termín. Zkouška: dosažení předepsaného počtu bodů v písemném testu, zpracovaném v daný termín. V případě krizových situací může být test proveden on-line formou. Zájem o problematiku a aktivní přístup.
Doporučená literatura
  • HOGENOVÁ, A. Pohyb a tělo. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-7184-580-9..
  • KOMEŠTÍK, B. Kinantropologie - Antropomotorika - Metodologie. 1. vyd. Olomouc: UP, 2006. ISBN 80-244-1284-5..
  • RÝDL, M. Kapitoly z filozofie tělesné kultury. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1993..
  • SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku. 1. vyd. Liberec: TU, 2006. ISBN 80-7372-140-6. (dop. str. 10-15, 16-31, 36-40, 49-56, 122-125, 245-264)..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní