Předmět: Zimní sportovní kurz

« Zpět
Název předmětu Zimní sportovní kurz
Kód předmětu KTV/ZSK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovedností a teoretických znalostí nutných pro realizaci programu v zimním prostředí. Kurz probíhá v horském prostření pobytovou formou. Z praktických dovedností jde o: Běžecké lyžování (klasická technika, bruslařská technika). Sjezdový výcvik (sjezdové lyže). Základy skitouringu. Chůze na sněžnicích. Hry na sněhu. Tvorba multimediálního výstupu. Z teoretických znalostí se jedná o: Mazání a servis lyží. Lavinová problematika. Hry na sněhu. Orientace v terénu. Plánování tras. Bezpečnostní hledisko (subjektivní, objektivní). Volba výzbroje a výstroje.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 48 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 35 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem kurzu je na základě praktické realizace seznámit studenty s možnostmi a zásadami pohybových aktivit v zimní přírodě. Zaměření kurzu je na osvojení praktických dovedností a teoretických znalostí nutných pro realizaci programu v zimním prostředí. Součástí kurzu jsou teoretické přednášky, ale důraz je kladen na praktické dovednosti v oblastech běžeckého lyžování, sjezdového lyžování, skitouringu a chůze na sněžnicích. V rámci kurzu je zohledněna i problematika her na sněhu.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Předpokladem je zájem o problematiku, aktivní přístup a dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu Schopnost přesunů v krajině (chůze, běh, hybridní přesuny, chůze na sněžnicích, jízda na lyžích různého typu). Kurz není určen pro lyžařské začátečníky. Vstupní úrovní sjezdových lyžařských dovedností je bezpečné, kontrolované a plynulé sjetí sjezdovky červené obtížnosti.
KTV/LSK

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Základní požadavky: Aktivní absolvování celého kurzu a všech jeho částí (běžky, sjezd apod.). Zájem o problematiku pobytu v přírodě. Dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu. Vstupní úrovní sjezdových lyžařských dovedností je bezpečné, kontrolované a plynulé sjetí sjezdovky červené obtížnosti. Odevzdání multimediálního výstupu. Závěrečný test. Související požadavky: Chůze na sněžnicích po dobu 3 hod. s průměrnou rychlostí 3 km/hod. Jízda na běžeckých lyžích po dobu 3 hod. s průměrnou rychlostí 8 km/hod. Chůze na skialpinistických lyžích po dobu 4 hod. s průměrnou rychlostí 4 km/hod. Zvládnutí stanovených požadavků na sjezdové lyžování. Student kontrolovaně, plynule a bezpečně sjede sjezdovku červené obtížnosti.
Doporučená literatura
  • DRAHOŇOVSKÝ, R., NOVÁK, O. Lyžování: metodika výuky sjezdového lyžování. Špindlerův Mlýn: Asociace profesionálních učitelů lyžování a lyžařských škol.
  • KUPROVÁ, K. Pohyb v zimním prostředí - skitouring, sněžnice. Liberec: Technická univerzita v Liberci., 2014. ISBN 978-80-7494-120-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr