Předmět: Bakalářská práce 2

« Zpět
Název předmětu Bakalářská práce 2
Kód předmětu NTI/BPA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 7
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Stebel Jan, doc. Mgr. Ph.D.
  • Novák Josef, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
V rámci předmětu student zpracovává zadané téma na konkrétním problému vědecké, výzkumné nebo vývojové povahy. Student průběžně předkládá své výsledky vedoucímu a na základě jeho připomínek a v diskuzi s ním a s případným konzultantem svou práci upravuje.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Vypracování kvalifikační práce - 300 hodin za semestr
Výstupy z učení
Příprava studenta na obhajobu bakalářské práce.
Analýza problémů a psaní odborného textu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Vypracování bakalářské práce.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací.. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní