Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM)
Studijní program Aplikované vědy v inženýrství (B3901)
Studijní obor / Specializace Aplikované vědy v inženýrství (3901R055/90 - 2019)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Bakalářský program Aplikované vědy v inženýrství vychází z rozšířeného technického základu. Vedle základního kurzu matematiky, technické fyziky a informatiky pokrývá oblasti moderních softwarových a měřicích technologií nezbytných pro uplatnění ve výzkumných a vývojových odděleních, výzkumných centrech a v průmyslu či v akademické sféře.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady výzkumný / vývojový pracovník
Garant oboru / specializace Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní NTI/SZO Snímání a zpracování obrazu Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní KMA/MA1-M Matematika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní NTI/LADM Lineární algebra a diskrétní matematika Čeština 7  
A Povinný 1 Zimní NTI/USM Úvod do studia materiálů Čeština 5  
A Povinný 1 Zimní MTI/ALG1 Algoritmizace a programování 1 Čeština 7  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/OA1*M Odborná angličtina 1 Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Zimní KCJ/AK1 Angličtina komunikativně I Čeština 3  
A Povinný 1 Letní ITE/ZKO Základy konstruování Čeština 2  
A Povinný 1 Letní MTI/ALG2 Algoritmizace a programování 2 Čeština 7  
A Povinný 1 Letní KFY/FY1*M Fyzika 1 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KMA/MA2-M Matematika 2 Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KFY/FP1 Fyzikální praktikum 1 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/AK2 Angličtina komunikativně II Čeština 3  
B Povinně volitelný 1 Letní KCH/ZPG Životní prostředí a globální problémy Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KCJ/OA2*M Odborná angličtina 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/PJPA Programovací jazyk Python Čeština 4  
B Povinně volitelný 1 Letní NTI/PST Počítačové sítě Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní KMA/MA3*M Matematika III Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KFY/FY2*M Fyzika 2 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní NTI/OCH1 Obecná chemie 1 Čeština 5  
A Povinný 2 Zimní NTI/OS2 Oborový seminář 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KFY/FP2 Fyzikální praktikum 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní ITE/MTLB Výpočty, simulace a vizualizace Matlab Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KCH/IPNT Inovace a podnikání v oblasti nových technologií Čeština Angličtina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Zimní KEK/UEK*M Úvod do ekonomie Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/SH Úvod do Shellu Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Zimní MTI/DBS Databázové systémy Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní NTI/ALD Algoritmizace a datové struktury Čeština 6  
A Povinný 2 Letní NTI/MA4 Matematika 4 Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KFY/FY3*M Fyzika 3 Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KFY/FP3 Fyzikální praktikum 3 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní MTI/MEV Měření elektrických veličin Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KCH/FCH Fyzikální chemie Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PSV Prostředky pro symbolické výpočty Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/BLM Bezpečnost a legislativa materiálů Čeština 3  
B Povinně volitelný 2 Letní NTI/PRJ Projekt Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní ITE/PRJ Projekt Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Letní MTI/PRJ Projekt Čeština 4  
A Povinný 3 Zimní MTI/ELE Elektronika Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/DR Diferenciální rovnice Čeština Angličtina 4  
A Povinný 3 Zimní NTI/ELMG Elektromagnetismus Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/BPA1 Bakalářská práce 1 Čeština 7  
A Povinný 3 Zimní NTI/TME Technická mechanika Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní NTI/OPT Optimalizační úlohy Čeština Angličtina 2  
A Povinný 3 Zimní NTI/PAS Pravděpodobnost a statistika Čeština Angličtina 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní KFY/FP4 Fyzikální praktikum 4 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 3 Zimní ITE/SGI Signály a informace Čeština 4  
B Povinně volitelný 3 Zimní NTI/MCN Metody charakterizace nanomateriálů Čeština 5  
A Povinný 3 Letní NTI/FOT Fotonika Čeština 5  
A Povinný 3 Letní NTI/BPA2 Bakalářská práce 2 Čeština 7  
A Povinný 3 Letní MTI/MNV Měření neelektrických veličin Čeština 5  
A Povinný 3 Letní NTI/BS Bakalářský seminář Čeština 3  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/KOP Konstrukce optických přístrojů Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/OCH2 Obecná chemie 2 Čeština 5  
B Povinně volitelný 3 Letní NTI/ZMT Základy mechaniky tekutin Čeština 5