Předmět: Diplomová práce 1

« Zpět
Název předmětu Diplomová práce 1
Kód předmětu NTI/DPA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Šidlof Petr, doc. Ing. Ph.D.
  • Novák Josef, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Diplomová práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků. Součástí řešení může být i zhotovený funkční vzorek navrženého zařízení nebo jeho části. Student průběžně předkládá své výsledky vedoucímu práce a na základě jeho připomínek a v diskuzi s ním a s případným konzultantem svou práci upravuje. Vedoucí práce udělením zápočtu stvrzuje, že byl seznámen s konečnou podobou textu práce a že výsledky práce jsou v souladu s požadavky zadání. Závěrečné hodnocení diplomové práce pak vedoucí uvede v rámci Hodnocení vedoucího práce pro Státní závěrečné zkoušky.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce)
  • Vypracování kvalifikační práce - 180 hodin za semestr
Výstupy z učení
Diplomová práce je řešením teoretického nebo praktického problému s uvedením dosažených výsledků.
Analýza problémů a psaní odborného textu.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Rozbor jazykového projevu studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Vypracování diplomové práce.
Doporučená literatura
  • PLÍVA, Z., DRÁBKOVÁ, J. Metodika zpracování diplomových, bakalářských a vědeckých prací.. TU Liberec, 2007. ISBN 978-80-7372-189-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2016) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní