Předmět: Komunikační systémy a služby

« Zpět
Název předmětu Komunikační systémy a služby
Kód předmětu NTI/KSSMI
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Fenclová Zuzana, Mgr.
  • Vraný Jiří, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Prednášky: 1. Základní pojmy, kostra dokumentu, výchozí prvky pro text. 2. Formátování dokumentu, entity, seznamy, obrázky. 3. Odkazy, adresy a lokátory. 4. Základy CSS, selektory. 5. Barva a pozadí prvku. 6. Písmo a úprava textu. 7. Rámy a jejich vlastnosti. 8. Tabulky. 9. Obtékání, umistování a pokrocilé formátování. 10. SEO. 11. Responsivní webdesign. 12. Copywriting. Cvicení: Obsah cvicení dle aktuální prednášky.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět představuje studentům několik internetových služeb a jejich aplikaci. Telnet, FTP, PGP, WWW, PHP, MySQL etc.
Hlavním cílem je posunout znalosti studenta od uživatelského přístupu k daným službám na úroveň kdy umí služby nejen používat ale chápe také jejich principy.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • Michálek M. Vzhůru do (responzivního) webdesignu.. Martin Michálek, 2018.
  • Prokop M.:. CSS kaskádové styly pro webdesignéry.. Mobil Media, 2003.
  • SATRAPA, P. Web Design. Neokortex, Praha, 1997.
  • SATRAPA, P. WWW pro čtenáře, autory a misionáře. Neokortex, Praha, 1998.
  • Staníček Petr. CSS kompletní průvodce. Computer Press, 2003. ISBN 978-80-7226-872-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní