Předmět: Operační systém UNIX

« Zpět
Název předmětu Operační systém UNIX
Kód předmětu NTI/OSU
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kolaja Ehlerová Jana, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvod do UNIXu 2. Uživatelé a skupiny, přístupová práva 3. Soubory a adresáře, systém souborů, struktura adresářů 4. Práce se soubory 5. Nástroje pro zpracování textů 6. Procesy, úlohy a jejich správa 7. Síťový substystém Cvičení: 1. Seznámení s OS Linux 2. Příkazový řádek, uživatelské nástroje 3. Správa souborů a adresářů, regulární výrazy 4. Ediatce textů, nástroje pro zpracování textů 5. Procesy 6. Programování v shellu I 7. Programování v shellu II

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Uživatelské seznámení s operačním systémem Unix/Linux. Základní pojmy. Systém souborů. Koncepce uživatelů a přístupových práv. Procesy a práce s nimi. Interprety příkazů. Základní nástroje pro zpracování textu. Grafické uživatelské rozhraní.
Student získá teoretické poznatky a praktické dovednosti v používání operačního systému UNIX.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Brandejs, M. Unix - Linux - praktický průvodce. Praha: Grada, 1996. ISBN 80-7169-170-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní