Předmět: Počítačová bezpečnost

« Zpět
Název předmětu Počítačová bezpečnost
Kód předmětu NTI/PBE
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Volf Mojmír, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Typy hrozeb pro informační infrastrukturu a jejich důsledky. 2. Firewally. Malware a prostředky ochrany proti němu. 3. Ochrana osobních počítačů, ochrana serverů, zabezpečení. 4. Základy symetrické a asymetrické kryptografie. 5. Elektronický podpis. 6. Metody autentizace, certifikáty, PKI. 7. Autentizace v distribuovaném prostředí, LDAP, Shibboleth. 8. Šifrování v aplikacích ? elektronická pošta, ssh, SSL. 9. Bezpečnostní monitoring sítě a detekce útoků. 10. Opakování. Cvičení: 1. Typy hrozeb pro informační infrastrukturu a jejich důsledky. 2. Firewally. Malware a prostředky ochrany proti němu. 3. Ochrana osobních počítačů, ochrana serverů, zabezpečení. 4. Základy symetrické a asymetrické kryptografie. 5. Elektronický podpis. 6. Metody autentizace, certifikáty, PKI. 7. Autentizace v distribuovaném prostředí, LDAP, Shibboleth. 8. Šifrování v aplikacích ? elektronická pošta, ssh, SSL. 9. Bezpečnostní monitoring sítě a detekce útoků. 10. Opakování.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět poskytne studentům základní orientaci v problematice počítačové bezpečnosti ? možných hrozeb a způsobů obrany proti nim. Zabývá se jak otázkami ochrany počítačů proti napadení, tak problematikou chrany dat pomocí kryptografických nástrojů. Stranou nezůstanou ani otázky ověřování totožnosti uživatelů a pravosti přepravovaných dat.
Studenti získají základní požadavky z oblasti počítačové bezpečnosti.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních, úspěšné absolvování testů. Zkouška je písemná a ústní.
Doporučená literatura
  • Dostálek L., Vohnoutová M. Velký průvodce infrastrukturou PKI a technologií el. podpisu, Computer Press, 2006.
  • Endorf C., Schultz E., Mellander J. Hacking ? detekce a prevence počítačového útoku, Grada, 2005.
  • Grimes R. A., Johansson J. M. Windows Vista Security, Wiley, 2007.
  • Kocman R., Lohnický J. Jak se bránit virům, spamu a spyware, Computer Press, 2005.
  • McClure S., Scambray J., Kurtz G. Hacking bez záhad, Grada, 2007.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní