Předmět: Počítačová typografie

« Zpět
Název předmětu Počítačová typografie
Kód předmětu NTI/PTO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Satrapa Pavel, doc. RNDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvod do počítačové typografie. Písmo, jeho vlastnosti, názvosloví a klasifikace. Základní typografická pravidla. Struktura a členění dokumentu, jeho součásti a pravidla pro jejich sazbu. Obsah a rejstřík. Použití písma v dokumentech. Způsob sazby běžných i méně obvyklých prvků textu. Stránka a její součásti. Obsahem cvičení je praktická sazba dokumentů v systému LaTeX.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Úvod do počítačové typografie. Písmo, jeho vlastnosti, názvosloví a klasifikace. Základní typografická pravidla. Struktura a členění dokumentu, jeho součásti a pravidla pro jejich sazbu. Obsah a rejstřík. Použití písma v dokumentech. Způsob sazby běžných i méně obvyklých prvků textu. Stránka a její součásti. Obsahem cvičení je praktická sazba dokumentů v systému LaTeX.
Studenti se seznámí s principy a základními pravidly sazby. Své znalosti si procvičí v typografickém programu LaTeX.
Předpoklady
Základní obsluha počítače

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Doporučená literatura
  • M. Goossens, F. Mittelbach, A. Smarin:. The LaTeX companion.. Addison-Wesley, 1994.
  • M. Goossens, S. Rahtz, F. Mittelbach:. The LaTeX graphics companion.. Addison-Wesley, 1997.
  • P. Olšák:. TeXbook naruby.. Konvoj, 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní