Předmět: Základy konstruování

» Seznam fakult » FM » ITE
Název předmětu Základy konstruování
Kód předmětu ITE/ZKO
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Plíva Zdeněk, prof. Ing. Ph.D.
  • Petřík Jan, Ing. Ph.D.
  • Petržílka Leoš, Ing.
Obsah předmětu
Přednášky 1. Tvorba technické dokumentace ve strojírenství, základy zobrazování, normy pro tvorbu technické dokumentace. 2. Pravoúhlé promítání na více průměten. Průniky, zobrazování v řezech a průřezech. 3. Metody kotování na technických výkresech. Zvláštní způsoby kótování. Technologičnost kótování. Předpis jakosti povrchu na technických výkresech. 4. Konstrukční materiály a polotovary. Zobrazování normalizovaných prvků na technických výkresech. 5. Přesnost rozměrů-toleranční soustava. Přesnost tvaru a polohy. Předpis přesnosti na technických výkresech. 6. Základy elementárních konstrukcí. Aplikace metod konstruování. Úvod do problematiky CAD systému pro strojírenství. 7. Modelování strojních součástí. Cvičení doplňují a procvičují přednášenou látku: Skica modelu, tvorba výrobního výkresu dle zadání (AutoCAD, ProEngineer).

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 12 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na získání základních dovedností při čtení technické dokumentace a při základech konstruování mechanických dílů.
Student získá znalosti v oblasti základů konstruování v CAD.
Předpoklady
Nespecifikovány

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná práce

Podmínkou pro získání klasifikovaného zápočtu je aktivní účast na cvičení, úspěšné absolvování testů, odevzdání individuální semestrální práce a znalost odpřednášené látky.
Doporučená literatura
  • FOŘT, Petr, KLETEČKA, Jaroslav. AutoCAD 2014: učebnice. 1. vyd.. 2014. ISBN 978-80-251-4154-0.
  • POLÁČEK, Dušan. Technické kreslení podle mezinárodních norem.. Ostrava, 1995. ISBN 80-857-8028-3.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Aplikované vědy v inženýrství (2019) Kategorie: Speciální a interdisciplinární obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní