Předmět: Praxe průběžná 2 pro ZŠ/SŠ

» Seznam fakult » FP » CPP
Název předmětu Praxe průběžná 2 pro ZŠ/SŠ
Kód předmětu CPP/PR2E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Praktické činnosti studenta jsou zaměřeny na výuku, přípravu na výuku, reflexi výuky v hodinách aprobačních předmětů.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 90 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět navazuje na předcházející praktické aktivity. Praktické činnosti studenta jsou zaměřeny na výuku, přípravu na výuku, reflexi výuky v hodinách aprobačních předmětů.
Projektování a řízení edukačního procesu. Komunikace. Pedagogický takt. Reflexe a sebereflexe.
Předpoklady
Splnění povinných předmětů 1. části studia, zejména pedagogicko-psychologického modulu včetně předchozích praxí.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Pravidelná systematická aktivní účast, svědomitá písemná příprava na výstupy, splnění požadovaného rozsahu výukových aktivit, splnění formálních požadavků, plnění dalších specifických úkolů zadaných cvičným učitelem nebo oborovým didaktikem. Student se řídí podrobnými instrukcemi CPP.
Doporučená literatura
  • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
  • KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996. Praha: Portál, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní