Předmět: Souvislá praxe pro ZŠ/SŠ

» Seznam fakult » FP » CPP
Název předmětu Souvislá praxe pro ZŠ/SŠ
Kód předmětu CPP/SPZE
Organizační forma výuky Praxe
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Jedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Picková Helena, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Student 6 týdnů praktikuje na vybrané základní/ střední škole. Souvislá pedagogická praxe je imitací všech profesních činností učitele.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 120 hodin za semestr
Výstupy z učení
Souvislá pedagogická praxe je završující formou praktické přípravy a má komplexní charakter. Student 6 týdnů praktikuje na vybrané základní škole. Po prvních vyučovacích pokusech studenta v průběžné pedagogické praxi praktikuje student v souvislém kontinuálním sledu. Souvislá pedagogická praxe je imitací všech profesních činností učitele, nižší je pouze jejich rozsah. Praxe má také funkci profesní socializace studenta.
Projektování a řízení edukačního procesu. Komunikace. Pedagogický takt. Reflexe a sebereflexe.
Předpoklady
Úspěšné absolvování všech předchozích forem praxí.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Rozhovor, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Souvislá praktická činnost na základní škole se všemi povinnostmi učitele (pouze nižší rozsah výuky). Vedení pedagogického deníku, sebehodnocení činnosti, další specifické úkoly zadané oborovým didaktikem. Student se řídí podrobnými instrukcemi CPP.
Doporučená literatura
  • BĚLOHRADSKÁ J. a kol. Praktická příprava studentů učitelství. Liberec, TU, 2001.
  • CANGELOSI, J. S. Strategie řízení třídy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-118-2.
  • KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha, Portál 1996. Praha: Portál, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní