Předmět: Úvod do teorie množin

» Seznam fakult » FP » KMA
Název předmětu Úvod do teorie množin
Kód předmětu KMA/UTM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Salač Petr, doc. RNDr. CSc.
Obsah předmětu
Přednášky: Cvičení: Procvičování látky probrané na přednáškách dle jednotlivých týdnů.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Cílem předmětu je získání základních znalostí z Cantorovy teorie množin s axiomem výběru, jejíž výsledky dnes nacházejí široké použití v matematice. Zavedení dobrého uspořádání množin a konstrukce ordinálních a kardinálních čísel. Seznámení s metodikou výuky množin na základní škole.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
 • Balcar, B. - Štěpánek, P.:. Teorie množin. Praha, Academia, 1986.
 • Cantor, G. Contributions to the Founding of the Theory of Transfinite Numbers. New York, 1915.
 • Vopěnka, P. Nová infinitní matematika I., Velká iluze matematiky 20. století. Praha, Karolinum, 2015.
 • Vopěnka, P. Nová infinitní matematika II., Nová teorie množin a podmnožin. Praha, Karolinum, 2015.
 • Vopěnka, P. Nová infinitní matematika III., Reálná čísla a jejich diskretizace. Praha, Karolinum, 2015.
 • Vopěnka, P. Nová infinitní matematika IV., Staronový diferenciální počet. Praha, Karolinum, 2015.
 • Vyšín, J., Dlouhý, Z., Koman, M. Množiny a relace pro 7. ročník ZDŠ. Praha, JČMF, 1970.
 • Vyšín, J. Množiny bodů a grafy relací. Praha, JČMF, 1968.
 • Vyšín, J. Úvod do množinové matematiky. Díl 1.. Praha, SPN, 1969.
 • Vyšín, J. Úvod do množinové matematiky. Díl 2.. Praha, SPN, 1969.
 • Vyšín, J. Výrokové formy. Praha, JČMF, 1979.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -