Předmět: Zobcová flétna

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Zobcová flétna
Kód předmětu KPV/HHNE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Konvalinková Jana, MgA. Ph.D.
 • Slabáková Nikola, MgA. Ph.D.
Obsah předmětu
Pohádka o rodině zobcových fléten. Pohádka o historií kytary. Dechová cvičení. Prstová cvičení při hře na zobcovou flétnu. Souborová hra. Psaní partitur pro soubor zobcových fléten. Orffovy nástroje, zobcové flétny a kytara - třídní orchestr. Partitury a úpravy lidových písní pro nástrojové obsazení třídy. Základní technika hry na kytaru. Zobcová flétna - dechová technika, tónová kultura, nasazení tónu, způsob hry, souborová hra zobcových fléten, zobcová flétna a instrumentace lidové písně, nácvik a představení nacvičených písní.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Pracovní činnosti (dílny)
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 18 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zobcová flétna - dechová technika, tónová kultura, nasazení tónu, způsob hry, souborová hra zobcových fléten, zobcová flétna a instrumentace lidové písně, kytara - doprovod písní pomocí harmonické kadence, techniky hry, Orffův instrumentář, zob. Flétny a kytara v třídním orchestru.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Zpracování pohádek o hudebních nástrojích. Hra na flétnu v rozsahu c1 - g2, stupnice C dur, G dur, D dur, A dur. Souborová hra. Zvládnout hru na sopránovou zobcovou flétnu pro potřeby požadavků HV na NŠ.
Doporučená literatura
 • DANIEL, L. Škola hry na zobcovou flétnu. 1.+2. díl.
 • HAUWE, P. Hudební školka 1.-4. díl.
 • HAUWE, W. Technika hry na zobcovou flétnu 1.díl. Praha : WinGra.
 • Jurkovič,P. Taneční suita.
 • VETTER, M. Il flauto dolce ed acerbo.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -