Předmět: Kurs keramiky

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Kurs keramiky
Kód předmětu KPV/KKEME
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
  • Kučerová Bronislava
Obsah předmětu
Praktický trénink dovedností v oblasti keramiky. Seznámení se se základními technikami výstavby dutého keramického tvaru, vybavením dílny, materiály a nástroji, pálením, sušením a dekorováním keramiky. Důraz kladen na vkus, originalitu a rozvoj individuálních tvůrčích schopností.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Praktický trénink dovedností v oblasti keramiky.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivita v seminářích, semestrální práce
Doporučená literatura
  • MATTISON, S. Jak se dělá keramika.
  • RADA, P. Techniky keramiky. Praha: Aventinum, 1996.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -