Předmět: Hra na klavír 1

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na klavír 1
Kód předmětu KPV/KL1E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
  • Valkoun Vilém, Mgr.
  • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi, které jsou předpokladem pro studium klavírní hry a pokračovat v dalším rozvíjení technických dovedností. Absolvent kurzu prezentuje v rámci zkoušky (veřejné přehrávky) schopnost prakticky a pohotově ovládat klavír přiměřeně školní potřebě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi, které jsou předpokladem pro studium klavírní hry a pokračovat v dalším rozvíjení technických dovedností. Absolvent kurzu prezentuje v rámci zkoušky (veřejné přehrávky) schopnost prakticky a pohotově ovládat klavír přiměřeně školní potřebě.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

BBGS - výběr cvičení: 28., 34., 35., 40., 48., 50.(59). Stupnice C dur, akordy, obraty. Kadence, chromatické postupy kvintakordu. 10 - 12 písní, hra pravou rukou + zpěv, popř. doprovod levé ruky (hra hlavních funkcí v basových tónech, ev. akordický doprovod).
Doporučená literatura
  • Zpěvníky a metodické příručky (1.- 4. třída ZŠ), ev. jiné vhodné zpěvníky.
  • BÖHMOVÁ, GRÜNFELDOVÁ, SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky. &, &.
  • KLEINOVÁ, FIŠEROVÁ, MÜLLEROVÁ. Album etud I.-III. (IV.-V.) dle vyspělosti studenta.
  • KRAUS. Stupnice a akordy.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní